9. razred

Načrt pisnih preizkusov znanja v šolskem letu 2023/2024 za 9. razred:

1. šolska naloga2. šolska naloga3. šolska naloga
24. 11. 2023 1. 3. 202424. 5. 2024

Dodatni pouk: torek, 6. šolska ura, učilnica 12

NPZ (Nacionalno preverjanje znanja) iz matematike: 9. 5. 2024

GeoGebra 6

Rešitve SDZ Matematika 9 (1. del)

Rešitve SDZ Matematika 9 (2. del)

Za utrjevanje in preverjanje znanja