8. razred

Načrt pisnih preizkusov znanja v šolskem letu 2023/2024 za 8. razred:

1. šolska naloga2. šolska naloga3. šolska naloga
23. 11. 20237. 3. 202423. 5. 2024

Dodatni pouk: torek, 6. šolska ura, učilnica 9

Rešitve SDZ Matematika 8 (1. del)

Rešitve SDZ Matematika 8 (2. del)

Za utrjevanje in preverjanje znanja: