Načrt pisnih preizkusov znanja v šolskem letu 2022/2023 za 8. razred:

1. šolska naloga2. šolska naloga3. šolska naloga
9. 11. 20221. 3. 202324. 5. 2023

Dodatni pouk: torek, 7. šolska ura, učilnica 12

Rešitve SDZ Matematika 8 (1. del)

Rešitve SDZ Matematika 8 (2. del)

Priprava na pisno ocenjevanje znanja